Kiến-trúc-Đông-Dương_6

Tòa nhà chính viện Pasteur Hà Nội. Ảnh chụp trong thập niên 1920. Ảnh: Tư liệu

Kiến trúc Đông Dương Tòa nhà chính viện Pasteur Hà Nội