Kiến-trúc-Đông-Dương_5

Tòa nhà chính Đại học Đông Dương – Ảnh chụp
những năm 1920. Ảnh: Tư liệu

Kiến trúc Đông Dương Tòa nhà chính Đại học Đông Dương