Kiến-trúc-Đông-Dương_10

Một thể nghiệm kiến trúc-nội thất phong cách Đông Dương tại toà nhà
gian triển lãm Đông Dương trong khuôn khổ Hội chợ Nghệ thuật và Trang trí diễn ra tại Paris năm 1931. Nguồn: Musée Albert Kahn

Một thể nghiệm kiến trúc-nội thất phong cách Đông Dương