Đình-Đoài,-theo-lối-về-dân-gian_3

Mảng chạm gia đình rồng với bố mẹ, con cái quây quần đùa vui, thể hiện khát vọng sống yên Hương Canh.

Mảng chạm gia đình rồng Hương Canh