Nuong nau thien nhien 7

Một phòng ngủ dành cho khách du lịch với vật liệu xây dựng chủ yếu là gỗ và tre.