Nuong nau thien nhien 6

Villa 1 với thiết kế cửa song sập điều tiết ánh sáng và nhiệt độ theo mùa trong năm đúng theo giải pháp truyền thống của nhà Việt Nam.