Nuong nau thien nhien 4

Vườn Triêm Tây với các villa có hồ bơi riêng, bến đò, các làng nghề thủ công, vườn tược.