Nuong nau thien nhien 3

Làng Triêm Tây: Năm 2014, UNESCO, Tổ chức lao động quốc tế (ILO) đã tài trợ dự án kéo dài ba năm tạo công ăn việc làm trực tiếp, dạy tiếng Anh, đào tạo cho dân làng về ý nghĩa của du lịch cộng đồng, hỗ trợ các phương án kinh doanh, thành lập hợp tác xã, làm lại trung tâm văn hóa, bến đò… Đây là cách làm mà theo UNESCO sẽ giúp Triêm Tây tránh được những sai lầm trong phát triển văn hóa làng trước xu hướng đô thị hóa dẫn đến việc đánh mất bản sắc văn hóa làng. Cũng theo định hướng của UNESCO, khu du lịch Làng Triêm Tây đóng vai trò kích thích hoạt động du lịch cộng đồng cho làng nghề truyền thống gồm 150 hộ dân.