Nuong nau thien nhien 1

Đến Vườn Triêm Tây, TA sẽ hiểu một cách rõ ràng, kiến trúc không phải là sự xây dựng, không phải là việc trang trí, không phải là thiết kế “hay”, sáng tạo “đẹp”, mà đó là sự sắp xếp, tổ chức, thiết lập sự hài hòa của những không gian.