Hy tuong tren mieu vu 3

Hình ảnh tiên đồng – ngọc nữ trong cụm trang trí “hí tượng” ở Hội quán Tuệ Thành.