Hy tuong tren mieu vu 1

Sân thiên tĩnh ở Hội quán Tuệ Thành với mảng “hí tượng” trang trí do lò Đồng Hòa và Bửu Nguyên tạo tác.