Untitled-6

Lầu Tịnh Minh – tòa biệt thự mang phong cách Tây Âu được xây năm 1927 trong cung Diên Thọ dành cho thân mẫu Bảo Đại.