Untitled-5

Lối trang trí đậm yếu tố tiểu tiết, chi li, phức tạp là một trong những “đặc sản” thể hiện tài nghệ của thợ thủ công Huế.