Untitled-4

Một mảng trang trí bằng hình thức ráp miểng theo phong cách Mosaic của Tây Âu ở ngoại thất của Bảo tàng Văn hóa Huế.