Untitled-2

Bình hoa sứ kiểu Mansard làm tại Sèvres (Pháp) năm 1881, quà tặng của Tổng thống Jules Grévy trang trí trong nội thất Cung Thiên Định.