Tuong-tho-ho-phap-xua_9

Tư tưởng và hình tượng hợp nhất thành nét đẹp trong nghệ thuật tác tạo tượng thờ hộ pháp nơi chùa cổ Bắc bộ.

Tuong tho ho phap xua 5