Tuong-tho-ho-phap-xua_8

Tất giáp (mảng che đầu gối) với trang trí hổ phù của tượng Trừng Ác ở chùa Nôm, Hưng Yên.

Tat giap ho phap