Tuong-tho-ho-phap-xua_7

Nghệ thuật trang trí sử dụng nhiều chi tiết dân gian như vân mây, sóng nước, hoa dây ở hộ pháp chùa Bút Tháp.

Ho phap chua But Thap