Tuong-tho-ho-phap-xua_6

Tượng Trừng Ác làm theo lối phù điêu, đắp nổi bằng đất trên bức vách tiền đường chùa Nôm.

Tuong Trung Ac