Tuong-tho-ho-phap-xua_5

Hộ pháp Khuyến Thiện với các chi tiết trang trí giáp mũ cân đai như một võ tướng xung trận.

Ho phap Khuyen Thien