Tuong-tho-ho-phap-xua_4

Tượng Kim Cương với cốt đất, bề mặt phủ sơn ta, một kỹ thuật chế tác cổ xưa của người Việt.

Tuong tho ho phap xua 4