Tuong-tho-ho-phap-xua_3

Thần tướng uy nghiêm, đầy oai vệ của hộ pháp Trừng Ác ở chùa Tây Phương.

Tuong tho ho phap xua 3