Tuong-tho-ho-phap-xua_1

Tôn tượng chùa Tây Phương với kỹ thuật chế tác điêu luyện, biểu tả đầy đủ hình – ý.

Tuong tho ho phap xua 1