5

Tự mình thực hiện các công đoạn giúp Camille kiểm soát và hoàn thiện dần kỹ thuật làm gốm thủ công theo kiểu Việt.