Góc-nhìn-thời-Đông-Dương_5

Như bất cứ tri thức nào được sản sinh trong thời thuộc địa, nhiếp ảnh được xem lại bằng nhiều cách thức: bóc tách những dàn dựng và khu biệt trong cái nhìn của các nhiếp ảnh gia về một phương Đông xa lạ, lẫn thừa nhận những giá trị tư liệu phong phú để ta hình dung về quá khứ của chính cộng đồng mình. Ảnh: Léon Busy (1915), nguồn ảnh từ Mạnh Hải.

Tết xưa Léon Busy (1915)