Góc-nhìn-thời-Đông-Dương_4

Khi những mảnh gạch ngói cũ xưa rơi xuống nhường chỗ cho nhà cao tầng, người ta bắt đầu quan tâm hơn về tương lai của di sản. Khi ấy, cư dân thành phố nhận ra những mảnh vật chất Đông Dương đã trở thành phần không thể thiếu trong sự hình dung về thành phố. Hình ảnh: Trường Nguyễn Thị Minh Khai, ảnh do Tản Mạn Kiến Trúc thực hiện.

Trường Nguyễn Thị Minh Khai