Góc-nhìn-thời-Đông-Dương_2

Vốn là những nỗ lực mang tính định khuôn của những nhà chiến lược thời thuộc địa, chợ Bến Thành được người dân uốn nắn theo thói quen, vốn sống và tập tục của họ, để giờ đây khu chợ nhập vào ý niệm truyền thống. Trong cái nhìn đó, di sản thời thuộc địa từ xa lạ đã trở thành một phần của ký ức địa phương. Ảnh trên do Léon Ropion thực hiện khoảng những năm 1920, thuộc BST C Neykov. Ảnh: Tư liệu

Góc nhìn thời Đông Dương chợ Bến Thành 1920