Góc-nhìn-thời-Đông-Dương_1

Chồng lớp giữa sự thật và huyễn tưởng, Đông Dương liên tục được bồi đắp để trở thành cái Đẹp. Phân cảnh trong phim Mùi Đu Đủ Xanh (1993) của Trần Anh Hùng. Ảnh: Tư liệu

Góc nhìn thời Đông Dương phim Mùi đu đủ xanh