Diệu-kỳ-Alhambra_5

Mái vòm với kỹ thuật đắp vữa trang trí đặc tả chi tiết dày đặc theo kiểu “thạch nhũ” ở Sala de los Abencerrajes.

Diệu kỳ Alhambra 3