Diệu-kỳ-Alhambra_3

Hàng hiên hình vòm cong với các cột trụ La Mã ở cung điện vua Charles V, xây dựng theo phong cách Phục hưng trong quần thể Alhambra.

Diệu kỳ Alhambra 1