Diệu-kỳ-Alhambra_2

Phong cách trang trí kiến trúc vòm tổ ong, là mảng tạo kết nối giữa tường và trần, được gọi là Muqarnas.

Alhambra trang trí kiến trúc Hồi giáo 2