Điêu-khắc-đá-hội-quán-người-Hoa_9

Kỳ Lân được chạm nổi phù điêu và sư tử ngay lối ra vào ở hội quán Hà Chương, bang Phước Kiến. Ảnh: Nguyễn Đình

Điêu khắc đá hội quán người Hoa kỳ lân Hà Chương