Điêu-khắc-đá-hội-quán-người-Hoa_6

Chân đế một cột trụ trong hội quán Tuệ Thành với chi tiết chạm nổi hình dơi độc đáo, hàm ý phúc lành. Ảnh: Nguyễn Đình

Điêu khắc đá người Hoa chân đế cột trụ Tuệ Thành