Điêu-khắc-đá-hội-quán-người-Hoa_5

Sư tử hí cầu, một phong cách điêu khắc nghiêm cẩn thuộc bang Quảng Đông ở hội quán Tuệ Thành. Ảnh: Nguyễn Đình

Điêu khắc đá người Hoa sư tử hội quán Tuệ Thành