Điêu-khắc-đá-hội-quán-người-Hoa_4

Chi tiết chạm khắc trên trống đá (thạch cổ) ở Nhị Phủ Miếu, với sự
mềm mại ví như lụa. Ảnh: Nguyễn Đình

Điêu khắc đá hội quán người Hoa chi tiết chạm khắc trống đá Nhị Phủ Miếu