Điêu-khắc-đá-hội-quán-người-Hoa_3

Nhị Phủ, ngôi miếu hình thành từ 1728 với nhiều chi tiết đá chạm khắc trong trang trí kiến trúc. Ảnh: Nguyễn Đình

Hội quán người Hoa Nhị Phủ