Điêu-khắc-đá-hội-quán-người-Hoa_2

Sư tử đá được điêu khắc theo phong cách Phước Kiến. Ảnh: Nguyễn Đình

Điêu khắc đá hội quán người Hoa sư tử đá Phước Kiến