Điêu-khắc-đá-hội-quán-người-Hoa_12

Sư tử hàm châu ở hội quán Ôn Lăng, với kỹ thuật chạm viên ngọc châu dịch chuyển trong hàm sư tử mà không rơi ra ngoài. Ảnh: Nguyễn Đình

Điêu khắc đá hội quán người Hoa sư tử hàm châu