Điêu-khắc-đá-hội-quán-người-Hoa_11

Phong cách sư tử đá trước cửa ra vào ở hội quán Ôn Lăng (năm 1740). Ảnh: Nguyễn Đình

Điêu khắc đá người Hoa hội quán Ôn Lăng