Điêu-khắc-đá-hội-quán-người-Hoa_10

Đề tài “Bát tiên quá hải” trên trụ đá của hội quán Hà Chương. Cả nước chỉ có 4 thạch trụ này. Ảnh: Nguyễn Đình

Điêu khắc đá hội quán người Hoa Bát tiên quá hải