di san tren vach da 45

Vách núi phía sau đền Wat Phou có mảng điêu khắc ba vị thần tối cao của Hindu giáo là Brahma, Vishnu và Shiva.