di san tren vach da 42

Phế tích cung điện ở phía Bắc với kiểu tường bao phỏng theo nguyên bản của đền Preah Vihear.