di san tren vach da 8

Ảnh lớn trái Mảng điêu khắc Indra cưỡi voi Airavata phun nước thần cứu thế gian khỏi cơn thịnh nộ của thần lửa Agni. Ảnh trên bên phải Rắn thần Naga, chim thần Garuda, cùng mảng điêu khắc Brahma cưỡi ngỗng Hamsa trên tháp thờ thần Brahma. Ảnh phải Các chi tiết điêu khắc chính ở Banteay Srey đều được trích từ sử thi Mahabharata và Ramayana của Hindu giáo.