di san tren vach da 12

Vẻ đẹp của Banteay Srey được cho là không thể diễn tả hết được bằng ngôn ngữ cuộc sống.