di san tren vach da 10

Các chi tiết điêu khắc chính ở Banteay Srey đều được trích từ sử thi Mahabharata và Ramayana của Hindu giáo.