di san tren vach da 50

Prang và Chedi, hai hình thái kiến trúc tháp Phật đặc trưng của cố đô Ayutthaya.