di san tren vach da 49

Rất nhiều hình thái tượng thờ trong kiến trúc Ayutthaya bị phá hủy bởi chiến tranh và là báu vật của những cuộc săn tìm cổ vật.