di san tren vach da 46

Hội trường làm nơi thuyết pháp của Wat Rachaburana nhìn từ toà tháp chính. Ảnh dưới Tháp chính của Wat Rachaburana sử dụng nhiều chi tiết kiến trúc mang âm hưởng Hindu giáo du nhập từ Khmer.