di san tren vach da 24

Khoảng rộng phía sau đền chính cũng là công trường đá để xây nên Preah Vihear.