di san tren vach da 23

Nét kiến trúc khác lạ chính là yếu tố chính đưa Preah Vihear trở thành một trong bốn Di sản thế giới tại vương quốc Campuchia.